Breeding for Fruit Quality in Melon

  1. Fernández-Trujillo, J.P.
  2. Picó, B.
  3. Garcia-Mas, J.
  4. Álvarez, J.M.
  5. Monforte, A.J.
Llibre:
Breeding for Fruit Quality

ISBN: 9780813810720

Any de publicació: 2011

Pàgines: 261-278

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1002/9780470959350.CH12 GOOGLE SCHOLAR