Avenidascaudales máximos e hidrogramas

  1. Martínez Álvarez, Victoriano
  2. Dal-Ré Tenreiro, Rafael
Libro:
Pequeños embalses de uso agrícola
  1. Dal-Ré Tenreiro, Rafael (coord.)

Editorial: Mundi Prensa Libros

ISBN: 84-8476-144-4

Ano de publicación: 2003

Páxinas: 125-160

Tipo: Capítulo de libro