Publicacions en què col·labora amb Andrés José Iborra García (1)

2006

  1. Teleoperated visual inspection system for hull spot-blasting

    IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)