Stability of Synchronous Queued RFID Networks

  1. Vales-Alonso, J.
  2. Lopez-Matencio, P.
  3. Alcaraz, J.J.
  4. Gonzalez-Castano, F.J.
Revista:
IEEE Access

ISSN: 2169-3536

Any de publicació: 2019

Volum: 7

Pàgines: 148828-148842

Tipus: Article

DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2945396 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor