How to shape multiple scenarios

  1. Munier, N.
  2. Hontoria, E.
  3. Jiménez-Sáez, F.
Col·lecció de llibres:
International Series in Operations Research and Management Science

ISSN: 0884-8289

Any de publicació: 2019

Volum: 275

Pàgines: 63-71

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-02726-1_3 GOOGLE SCHOLAR