A trading-based knowledge representation metamodel for management information system development

  1. Asensio, J.-A.
  2. Iribarne, L.
  3. Padilla, N.
  4. Vicente-Chicote, C.
Actes:
Actas de las 16th Jornadas de Ingenieria del Software y Bases de Datos, JISBD 2011

ISBN: 9788497494861

Any de publicació: 2011

Pàgines: 701-706

Tipus: Aportació congrés