Initial UWB in-body channel characterization using a novel multilayer phantom measurement setup

  1. Perez-Simbor, S.
  2. Barbi, M.
  3. Garcia-Pardo, C.
  4. Castello-Palacios, S.
  5. Cardona, N.
Actes:
2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops, WCNCW 2018

ISBN: 9781538611548

Any de publicació: 2018

Pàgines: 384-389

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/WCNCW.2018.8369011 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible