Characteristics comparison of three different WCE implanted antennas in UWB low band

  1. Wang, Q.
  2. Plettemeier, D.
  3. Andreu, C.
  4. García-Pardo, C.
  5. Cardona, N.
Actes:
BodyNets International Conference on Body Area Networks

ISSN: 2310-3582

Any de publicació: 2017

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.4108/EAI.15-12-2016.2267649 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible