Regulated deficit irrigation in apricot trees

  1. Ruiz-Sánchez, M.C.
  2. Torrecillas, A.
  3. Pérez-Pastor, A.
  4. Domingo, R.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 0567-7572

ISBN: 9789066059139

Any de publicació: 2000

Volum: 537

Pàgines: 759-766

Tipus: Article

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2000.537.90 GOOGLE SCHOLAR