Radio-frequency identification technology

  1. Bueno-Delgado, M.-V.
  2. Egea-López, E.
  3. Vales-Alonso, J.
  4. García-Haro, J.
Libro:
Handbook of Enterprise Integration

ISBN: 9781420078213

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 429-466

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1201/9781420078220 GOOGLE SCHOLAR