Numerical Modelling of Surface Quality in EDM Processes

  1. Mascaraque-Ramirez, C.
  2. Franco, P.
Actes:
Procedia Engineering

ISSN: 1877-7058

Any de publicació: 2015

Volum: 132

Pàgines: 671-678

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1016/J.PROENG.2015.12.546 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor