Energy saving and interference coordination in HetNets using dynamic programming and CEC

  1. Ayala-Romero, J.A.
  2. Alcaraz, J.J.
  3. Vales-Alonso, J.
Revista:
IEEE Access

ISSN: 2169-3536

Any de publicació: 2018

Volum: 6

Pàgines: 71110-71121

Tipus: Article

DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2881073 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Objetivos de desarrollo sostenible