Periodicity and chaos on a modified Samuelson model

  1. Ruiz Marín, Manuel
  2. Cánovas Peña, José Salvador
  3. Rodríguez Gómez, José Miguel
Llibre:
Anales de economía aplicada 2003

Editorial: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT

ISBN: 84-607-7655-7

Any de publicació: 2003

Congrés: ASEPELT España. Reunión anual (17. 2003. Almeria)

Tipus: Aportació congrés