Prostorska razpršenost stanovanjskih enot kot pomemben dejavnik vpliva na stroške dolgotrajne oskrbe

  1. Szander, N.
  2. Ros-McDonnell, L.
  3. Bogataj, M.
Journal:
Urbani Izziv

ISSN: 1855-8399 0353-6483

Year of publication: 2017

Volume: 28

Issue: 1

Pages: 67-76

Type: Article

DOI: 10.5379/URBANI-IZZIV-2017-28-01-006 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor