Blue LED light irradiation enhances yield in green beans

  1. Leoni, B.
  2. Palmitessa, O.D.
  3. Serio, F.
  4. Signore, A.
  5. Santamaria, P.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Any de publicació: 2021

Volum: 1321

Pàgines: 9-14

Tipus: Article

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2021.1321.2 GOOGLE SCHOLAR