Supplemental lighting with LED for efficient year-round production of soilless tomato in a Mediterranean greenhouse

  1. Palmitessa, O.D.
  2. Leoni, B.
  3. Montesano, F.F.
  4. Serio, F.
  5. Signore, A.
  6. Santamaria, P.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Any de publicació: 2021

Volum: 1311

Pàgines: 367-374

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2021.1311.47 GOOGLE SCHOLAR