Frequency-Beam-Scanning mm-Wave Antennas for Direction Finding RADAR

  1. Poveda-Garcia, M.
  2. Gil-Martinez, A.
  3. Salmeron, F.
  4. Gomez-Tornero, J.L.
Actas:
2022 19th European Radar Conference, EuRAD 2022

ISBN: 9782874870712

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 293-296

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.23919/EURAD54643.2022.9924888 GOOGLE SCHOLAR