The aditus maximus of the Roman Theatre in Málaga: An early model of Roman stonework vault

  1. García-Baño, R.
  2. Salcedo-Galera, M.
  3. Natividad-Vivó, P.
  4. La Spina, V.
Actes:
History of Construction Cultures - Proceedings of the 7th International Congress on Construction History, 7ICCH 2021

ISBN: 9781032001999

Any de publicació: 2022

Volum: 2

Pàgines: 309-316

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1201/9781003173434-152 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor