Smart leaky-wave antennas for iridescent lot wireless networks

  1. Gómez-Tornero, J.L.
Libro:
Antenna and Array Technologies for Future Wireless Ecosystems

ISBN: 9781119813880

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 119-181

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9781119813910.CH4 GOOGLE SCHOLAR