Application Theme 3 - Geothermal heating and cooling

  1. García-Gil, A.
  2. Marazuela, M.Á.
  3. Velasco, V.
  4. Alcaraz, M.
  5. Vázquez-Suñé, E.
  6. Corbera, A.
Libro:
Applied Multidimensional Geological Modeling: Informing Sustainable Human Interactions with the Shallow Subsurface

ISBN: 9781119163121

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 479-500

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9781119163091.CH20 GOOGLE SCHOLAR