Shallow Geothermal Energy Resources and Thermal Impacts in Buenos Aires City, Argentina

  1. Alcaraz, M.
  2. Vives, L.
Col·lecció de llibres:
Green Energy and Technology

ISSN: 1865-3537 1865-3529

ISBN: 9783031268120

Any de publicació: 2023

Pàgines: 107-119

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-031-26813-7_7 GOOGLE SCHOLAR