Gamete Binning to Achieve Haplotype-Resolved Genome Assembly

  1. Sun, H.
  2. Campoy, J.A.
  3. Schneeberger, K.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2023

Volume: 2590

Páxinas: 201-218

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-2819-5_13 GOOGLE SCHOLAR