Natural and Artificial Computation for Biomedicine and Neuroscience

  1. José Manuel Ferrández Vicente
  2. José Ramón Álvarez-Sánchez
  3. Félix de la Paz López
  4. Javier Toledo Moreo
  5. Hojjat Adeli
Actes:
Proceedings, Part I: International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation :IWINAC 2017, Spain, del 19 al 23 de junio de 2017 Proceedings, Part I

Editorial: Springer Link

Any de publicació: 2017

Tipus: Aportació congrés