Publicacions en què col·labora amb A. Ferchichi (4)