Departament: Arquitectura y Tecnología de la Edificación

Centre: ETS de Arquitectura y Edificación

Àrea: Projectes Arquitectònics

Grup d'investigació: Habitar Colectivo

Correu: jose.lopez@upct.es