Publicacions en què col·labora amb Patrizia Murrieri (1)