Publicacions en què col·labora amb Alfonso Albacete Moreno (1)