Publicacions en què col·labora amb Ana Fernández Laviada (4)