Publicacions en què col·labora amb Joaquin Carrasco Lopez (1)

2007

  1. Super-attracting periodic orbits for a classical third order method

    Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 206, Núm. 1, pp. 599-602