Publicacions en què col·labora amb Victoria Arcenegui Baldo (1)