Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (1)