Publications by the researcher in collaboration with José Boza Chirino (1)

1996

  1. Exportación colectiva a Africa

    Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, Núm. 2493, pp. 7-16