Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of Novi Sad (1)

2021

  1. IoT for healthcare applications

    Inclusive Radio Communications for 5G and Beyond (Elsevier), pp. 221-252