Àrea: Màquines i Motors Tèrmics

Grup d'investigació: Mecánica de Fluidos e Ingeniería Térmica

Doctor per la Universidad Politécnica de Cartagena amb la tesi Caracterización experimental del arrastre en torres de refrigeración 2009. Dirigida per Dr. Pedro Juan Martínez Beltrán, Dr. Antonio Viedma Robles.