Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Sevilla (1)

2001

  1. Distribution of the metals lead, cadmium, copper, and zinc in the top soil of Cartagena, Spain

    Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 131, Núm. 1-4, pp. 329-347