Departament: Economía de la Empresa

Grup d'investigació: Economía Agraria

Correu: victor.martinez@upct.es