Publikationen, an denen er mitarbeitet Félix Faura Mateu (1)

1997

  1. Criterion for tool wear limitation on blanking 18-8 stainless steel strips

    Revista de metalurgia, Vol. 33, Núm. 5, pp. 304-310