Departament: Economía de la Empresa

Àrea: Economia, Sociologia i Política Agrària

Grup d'investigació: Economía Agraria