Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Castilla-La Mancha (6)

2017

  1. Optimization of geometric parameters in a welded joint through response surface methodology

    Construction and Building Materials, Vol. 154, pp. 105-114