Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Hospital Universitario San Juan de Alicante (1)

2022

  1. [Translated article] International consensus document on obstructive sleep apnea

    Archivos de Bronconeumologia, Vol. 58, Núm. 1, pp. T52-T68