Dependable Content-Aware Prefetching for HTTP Applications over ICN as a Service

  1. Ortiz, J.
  2. Sanchez-Iborra, R.
  3. Santa, J.
  4. Skarmeta, A.F.
Actes:
IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)

ISBN: 9781728154145

Any de publicació: 2020

Volum: 2020-October

Pàgines: 4471-4476

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/IECON43393.2020.9254348 GOOGLE SCHOLAR