Effect of salt treatments on seedlings of five commercial artichoke hybrids

  1. Pagnotta, M.A.
  2. Egea-Gilabert, C.
  3. Fernandez, J.A.
  4. Gimenez, A.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Any de publicació: 2020

Pàgines: 299-304

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2020.1284.40 GOOGLE SCHOLAR