Effect of salt treatments on seedlings of five commercial artichoke hybrids

  1. Pagnotta, M.A.
  2. Egea-Gilabert, C.
  3. Fernandez, J.A.
  4. Gimenez, A.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 299-304

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2020.1284.40 GOOGLE SCHOLAR