Preface

  1. Artal-Tur, A.
  2. Kozak, M.
  3. Kozak, N.
Col·lecció de llibres:
Tourism, Hospitality and Event Management

ISSN: 2510-5000 2510-4993

Any de publicació: 2019

Pàgines: v-vi

Tipus: Editorial