Preface

  1. Artal-Tur, A.
  2. Kozak, M.
  3. Kozak, N.
Colección de libros:
Tourism, Hospitality and Event Management

ISSN: 2510-5000 2510-4993

Ano de publicación: 2019

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial