Exploring Tourist Satisfaction and Destination Loyalty

  1. Artal-Tur, A.
  2. Sánchez-Casado, N.
Col·lecció de llibres:
Tourism, Hospitality and Event Management

ISSN: 2510-5000 2510-4993

Any de publicació: 2019

Pàgines: 75-99

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-16981-7_5 GOOGLE SCHOLAR