Exploring Tourist Satisfaction and Destination Loyalty

  1. Artal-Tur, A.
  2. Sánchez-Casado, N.
Colección de libros:
Tourism, Hospitality and Event Management

ISSN: 2510-5000 2510-4993

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 75-99

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-16981-7_5 GOOGLE SCHOLAR