Preface

  1. Ródenas-López, M.A.
  2. Calvo-López, J.
  3. Salcedo-Galera, M.
Col·lecció de llibres:
Springer Series in Design and Innovation

ISSN: 2661-8192 2661-8184

Any de publicació: 2022

Volum: 21

Pàgines: v-vii

Tipus: Editorial