Preface

  1. Ródenas-López, M.A.
  2. Calvo-López, J.
  3. Salcedo-Galera, M.
Colección de libros:
Springer Series in Design and Innovation

ISSN: 2661-8192 2661-8184

Ano de publicación: 2022

Volume: 21

Páxinas: v-vii

Tipo: Editorial