Simplification and evaluation of demand response by the use of statistical aggregated models

  1. Álvarez, C.
  2. Moreno, J.I.
  3. López, G.
  4. Gabaldón, A.
  5. Ruiz, M.
  6. Matanza, J.
  7. Guillamón, A.
  8. Valero-Verdú, S.
  9. López, M.
Actas:
CIRED - Open Access Proceedings Journal

ISSN: 2515-0855

Año de publicación: 2017

Volumen: 2017

Número: 1

Páginas: 2901-2905

Tipo: Aportación congreso

DOI: 10.1049/OAP-CIRED.2017.1117 GOOGLE SCHOLAR